Corinth Isthimus

30/04/2012 Samad 0

Istmul din Corint reprezintă bucata de teren ce leagă peninsula Peloponez de Grecia continentală. În prezent locația este recunoscuta în special ca nod rutier, din […]